ღონისძიებები

Interconnecting Cisco Networking Devices ნაწილი 2 (3.0)

გამოსაქვეყნებლად: 25.12.2017 11:00 | კატეგორია: ტრენინგი

ვინ შეიძლება დაესწროს კურსს:

ქსელის დამწყები ინჟინრები

ტექნიკური მხარდაჭერის ინჟინრები

ტექნიკური და საინჟინრო მომსახურების სპეციალისტები

სისტემური ადმინისტრატორები

 

კურსი წარმოადგენს Cisco Certified Network Associate Routing and Switching (CCNA) პროგრამის სასერტიფიკაციო ნაწილს.

 

საჭირო გამოცდილება

აუცილებელია მსმენელს გავლილი ჰქონდეს კურსი - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 - V3.0 - ICND1

 

კურსის მიზანი

საშუალო ზომის ქსელების გამართვა VLAN, trunking, spanning tree ტექნოლოგიის გამოყენებით

IPv4 ქსელიში ხარვიზების ძებნა და მათი აღმოფხვრა

IPv4 და IPv6 ქსელში დინამიური მარშრუტიზაციის დანერგვა EIGRP პროტოკოლის საფუძველზე

IPv4 და IPv6 ქსელში დინამიური მარშრუტიზაციის დანერგვა OSPF პროტოკოლის საფუძველზე

WAN-ის მუშაობის პრინციპების, ფუნქციებისა და კომპონენტების გაგება

 

კურსის შინაარსი

 

ტრენინგზე მსმენელები მიიღებენ საჭირო ცოდნასა და უნარებს, მცირე და საშუალო ზომის ქსელების გამართვის, კონფიგურაციისა და მომსახურების შესახებ. ასევე განიხილება ისეთი თემები, როგორიცაა: განახლებული ვერსია, რა თქმა უნდა, განიხილავს დამატებითი თემები: Quality of Service (QoS)  მექანიზმები და მათი გამოყენება ქსელში, როგორი გავლენა აქვს  ქსელზე ღრუბლოვან სერვისებს და ვირტუალიზაციის სერვისი, რას წარმოადგენს APIC-EM და IWAN.

 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 5 დღე - 10.00 საათიდან  18.00 საათამდე

თარიღი: 25.12.2017 - 29.12.2017

 

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ:

e-mail: ge@isspgroup.com

 

რეგისტრაცია

Interconnecting Cisco Networking Devices ნაწილი 2 (3.0)

(*)სავალდებულო ველი

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა