ღონისძიებები

MS 20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

გამოსაქვეყნებლად: 04.12.2017 10:00 | კატეგორია: ტრენინგი

კურსის მსვლელობისას მსმენელები მიიღებენ Windows Server 2016-ის ინსტალაციისა და კონფიგურაციისთვის საჭირო ცოდნასა და უნარებს.  განხილული იქნება Windows Server 2016-ის გამოყენებით საცავის გამართვის, წარმადობის გამოთვლის მართვის და ინსტალაციამდე ტექნიკური მახასიათებლების შემოწმების სცენარები.

 

აუდიტორია

ეს კურსი განკუთვნილია IT სპეციალისტებისთვის, ვინც ახდენს Windows Server -ის ადმინისტრირებას და მხარდაჭერას, რომელთაც სურთ გაიღრმავონ ცოდნა და ტექნიკური უნარები Windows Server 2016-ის ოპერაციული სისტემის ინსტალაციის, კონფიგურაციისა და მხარდაჭერის გამოთვლის მართვისა და შენახვის ორგანიზების სფეროში. გარდა ამისა, მსმენელები მოემზადებიან 70-740 გამოცდისთვის.

 

სრული ინფორმაცია კურსისშესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ვენდორის ოფიციალურ გვერდზე https://www.microsoft.com/en-us/learning/course.aspx?cid=20740

 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 5 დღე - 10.00 საათიდან  18.00 საათამდე

თარიღი: 04.12.2017 - 08.12.2017

 

კურსის ბოლოს გაიცემა Microsoft-ის ოფიციალური სერტიფიკატი


დამატებითი კითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ:

e-mail: ge@isspgroup.com

 

 

რეგისტრაცია

MS 20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

(*)სავალდებულო ველი

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა