ღონისძიებები

R77.30 Check Point Security Administration

გამოსაქვეყნებლად: 13.12.2017 18:30 | კატეგორია: ტრენინგი

CCSA (R77.30) კურსი უზრუნველყოფს Check Point firewall -ის კონფიგურაციისა და ფუნქციონირებისთვის საჭირო  საბაზისო ცოდნასა და უნარებს. მსმენელები შეისწავლიან Check Point gateway-ისა და მართვის სერვერის მუშაობის პარამეტრების კონფიგურირებას, უსაფრთხოების პოლიტიკის შექმნას, ფაირვოლის ყველა ნაწილის მუშაობის მონიტორინგს, VPN კავშირების დამყარებას  Check Point გეითვეებს შორის.

კურსი განკუთვნილია:  სისტემური ადმინისტრატორების, უსაფრთხოების მენეჯერებისა და ქსელის ინჟინრებისთვის, რომლებიც იყენებენ Check Point Software Technology აპარატურას და პროგრამულ უზრუნველყოფას, ასევე მათთვის ვინც ემზადება CCSA სერტიფიცირებისთვის.

 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 5 დღე 

 

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ:

e-mail: ge@isspgroup.com

 

რეგისტრაცია

R77.30 Check Point Security Administration

(*)სავალდებულო ველი

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა