ღონისძიებები

MS 20463D: მონაცემთა საცავის იმპლემენტაცია Microsoft SQL Server 2014-ით

გამოსაქვეყნებლად: 21.07.2017 10:00 | კატეგორია: ტრენინგი

ეს კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვინც საჭიროებს მონაცემთა საცავისა (warehouse) და დატამარტის (data marts) შემუშავებას და სერვისს Microsoft SQL Server -ის საფუძველზე. ტრენინგი გაჯერებულია პრაქტიკული და ლაბორატორიული სამუშაოებით და მსმენელს ამზადებს სასერთიფიკაციო გამოცდისთვის (070-463).

 

კურსის ბოლოს მსმენელი შეძლებს:

-         მონაცემთა საცავის (warehouse) კონცეფციისა და არქიტექტურის წარმოდგენას;

-         მონაცემთა საცავისათვის (warehouse) შესაბამისი ტექნიკური პლატფორმის არჩევას;

-         მონაცემთა საცავის დაგეგმვასა და შექმნას;

-         მონაცემთა ნაკადების  SSIS პაკეტებში რეალიზებას;

-         SSIS პაკეტების ხარვეზების აღმოფხვრას;

-         ETL გადაწყვეტილების რეალიზებას, რომელიც მხარს უჭერს საცავის დამატებით დატვირთვას და მონაცემთა ცვლილებას;

-         მონაცემების ინტეგრაციას ქლაუდიდან მონაცემთა საცავში;

-         Microsoft Data Quality დახმარებით მონაცემთა წმენდას;

-         Master Data Services-ის რეალიზებას მონაცემთა მთლიანობის უზრუნველსაყოფად;

-         მომხმარებელთა სკრიპტებითა და კომპონენტებით SSIS პაკეტების გაფართოვებას;

-         SSIS პაკეტების გაშვებასა და კონფიგურაციას;

-         BI გადაწყვეტილებებში მუშაობისას მონაცემთა საცავის როლის აღწერას;

 

კურსის შინაარსი

 

მოდული 1: შესავალი მონაცემთა საცავი

მოდული 2: აპარატურის განხილვა

მოდული 3: მონაცემთა საცავის პროექტირება და დანერგვა

მოდული 4: ETL გადაწყვეტილების SSIS-თან ერთად შექმნა

მოდული 5: SSIS პაკეტებში მონაცემთა ნაკადის კონტროლი

მოდული 6: SSIS პაკეტების გამართვა და ხარვეზების აღმოფხვრა

მოდული 7: ETL პროცესის დანერგვა და დამატება

მოდული 8: მონაცემთა ხარისხის უზრუნველყოფა

მოდული 9: Master Data Services-ის გამოყენება

მოდული 10: SQL Server ინტეგრაციის სერვისების გაფართოება

მოდული 11: SSIS პაკეტების გაშვება და კონფიგურაცია

მოდული 12: მონაცემების გამოყენება მონაცემთა საცავში

 

კურსის ბოლოს გაიცემა Microsoft -ის სერტიფიკატი

 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 5 დღე 

 

 

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ:

e-mail: ge@isspgroup.com

 

 

რეგისტრაცია

MS 20463D: მონაცემთა საცავის იმპლემენტაცია Microsoft SQL Server 2014-ით

(*)სავალდებულო ველი

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა