ღონისძიებები

MS 2821 PKI ღია გასაღებების ინფრასტრუქტურის გაშვება და მართვა

კურსზე სპეციალისტები მიიღებენ ცოდნას და უნარებს, PKI ღია გასაღებების ინფრასტრუქტურის შემუშავების, დანერგვის და ყოველდღიური გამოყენების ფარგლებში, აპლიკაციების მხარდაჭერისთვის, რაც საჭიროა კრიპტოგრაგიული გასაღებების განაწილებისათვის. ტრენინგი სრულად შეესაბამება Windows Server 2016 ვერსიას.

გამოსაქვეყნებლად: 27.11.2017 10:00 | კატეგორია: ტრენინგი

კურსი განკუთვნილია ტექნიკური სპეციალისტების, სისტემური ინჟინერებისა და უსაფრთხოების სისტემების სპეციალისტებისათვის, რომლების პასუხისმგებლები არიან ინფორმაციული უსაფრთხოების ტექნოლოგიებში, ტექნიკური გადაწყვეტილებების  დანერგვა შემუშავებაში.

მსმენელები ისწავლიან :

ბიზნეს მოთხოვნების შესაბამისი სერტიფიკაციის ორგანოების (ცენტრების) იერარქიის დაპროექტება (Certification Authority, CA);

Certificate Services სამსახურების დააინსტალირება CA იერარქიის ფორმირებისათვის

მიმდინარე ამოცანების შესრულება სერტიფიკატების მართვაში, Certificate Services  მომსახურების ავარიული აღდგენის გეგმის ფორმირებას;

სერტიფიკატების შაბლონების შექმნა და გამოქვეყნება, არსებული სერტიფიკატების შაბლონების ჩანაცვლებას;

სერტიფიკატების ხელით და ავტომატურად გამოშვება, სერტიფიკატების გამოშვება  სმარტ-ბარათებისთვის;

ავტომატური და ხელით არქივირების დანერგვა და გასაღებების აღდგენას Windows Server 2008 PKI-ში;

სანდო ურთიერთობების დადგენას ორგანიზაციებს შორის, კვალიფიციური დაქვემდებარების გამოყენებით;

Windows ოპერაციულ გარემოში სმარტ-ბარათების დანერგვას;

Web ოპერაციული გარემოს  დაცვის უზრუნველყოფა  SSL-სა და აუთენტიფიკაციის  გამოყენებით, ვებ-აპლიკაციებისთვის სერტიფიკაციის გამოყენებით.

 

ტრენინგი მოიცავს:

 

 - ღია გასაღებების ინფრასტრუქტურის მიმოხილვა (PKI)

 - სერტიფიკაციის ორგანოების (ცენტრების) იერარქიის დაგეგმვა

 - სერტიფიკაციის ორგანოების (ცენტრების) იერარქიის შექმნა

 - ღია გასაღებების ინფრასტრუქტურის გართვა

 - სერტიფიკატების შაბლონების გამართვა

 - სერტიფიკატების  გამოშვების გამართვა

 - გასაღებების არქივირებისა და აღდგენის გამართვა

 - ორგანიზაციებს შორის ნდობის გამართვა

 - სმარტ-ბარათების დანერგვა

 - SSL-ს გამოყენებით WEB-ტრაფიკის დაცვა

 - დაცული ელექტრონული ფოსტის გამართვა

 

კურსის ბოლოს გაიცემა Microsoft -ის სერტიფიკატი

 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 5 დღე - 10.00 საათიდან  18.00 საათამდე


დამატებითი კითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ:

e-mail: ge@isspgroup.com

 

 

რეგისტრაცია

MS 2821 PKI ღია გასაღებების ინფრასტრუქტურის გაშვება და მართვა

(*)სავალდებულო ველი

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა