პროექტები

წარმატებული პროექტების აპრობირებული პრაქტიკა

კომპანია ISSP მდიდარია წარმატებების ისტორიით. ამის დასტურია, მრავალი შესრულებული კომპლექსური პროექტი, ისინი ეფექტურად განახორციელა კომპანიამ თავისი კლიენტებისთვის, რომლებიც საქმიანობენ ეკონომიკის სხვადასხვა დარგში.

კომპანია ISSP მკაცრად იცავს კონფიდენციალობას, ამიტომ ინფორმაცია შესრულებულ პროექტებზე ვრცელდება მხოლოდ კლიენტის თანხმობის შემთხვევაში.

 

 

 თარიღის მიხედვით

ანბანის მიხედვით

ლიბერთი ბანკში კომპლექსური SIEM და ინტერნეტ ბანკის Antifraud სისტემა დაინერგა

ლიბერთი ბანკში კომპლექსური SIEM და ინტერნეტ ბანკის Antifraud სისტემა დაინერგა

კომპანია ISSP-ის წარმატებულად განხორციელებული პროექტების ჩამონათვალს კიდევ ერთი მადლობის წერილი შეემატა. ლიბერთი ბანკში დასრულდა ArcSight და Antifraud სისტემის დანერგვა.

ლიბერთი ბანკში დაინერგა „Hewlett Packard Enterprise (HPE) Fortify“ გადაწყვეტილება

ლიბერთი ბანკში დაინერგა „Hewlett Packard Enterprise (HPE) Fortify“ გადაწყვეტილება

HP / ArcSight SIEM ამარტივებს ტექნოლოგიურ კონტროლის საწარმოს IT სტრუქტურაში

HP / ArcSight SIEM ამარტივებს ტექნოლოგიურ კონტროლის საწარმოს IT სტრუქტურაში

IT ინფრასტრუქტურის მონიტორინგისა და კონტროლის თანამედროვე სისტემები ინერგება ნებისმიერი მასშტაბის და ტიპის ორგანიზაციაში. იგი ეხმარება IT პერსონალის მოახდინოს სწრაფი რეაგირება უსაფრთხოების პოლიტიკის დარღვევისა და ჰეტეროგენულ ინფრასტრუქტურაში ცვლილების შემთხვევაში.

კორპორატიული ქსელის უსაფრთხოების ტექნოლოგიებისა და კონტენტის ფილტრაციის გადაწყვეტილების დანერგვა

კორპორატიული ქსელის უსაფრთხოების ტექნოლოგიებისა და კონტენტის ფილტრაციის გადაწყვეტილების დანერგვა

HP ArcSight SIEM ამარტივებს ტექნოლოგიურ კონტროლს საწარმოს IT ინფრასტრუქტურაში

HP ArcSight SIEM ამარტივებს ტექნოლოგიურ კონტროლს საწარმოს IT ინფრასტრუქტურაში

HP ArcSight Express - ავტონომიური პროგრამულ-აპარატურული კომპლექსი, ორგანიზაციის ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების მართვის საშუალებას იძლევა. სისტემა, კორელაციის ძლიერი მექანიზმისა და პლადფორმის განუსაზღვრელი მაშტაბის საფუზველზე, ზუსტად განსაზღვრავს ოპერაციულ რისკს, ნებისმიერი სირთულის IT ინფრასტრუქტურაში.

კომპანია «სლავუტიჩ» -ში ქსელური ინფრასტრუქტურის დაცვა

კომპანია «სლავუტიჩ» -ში ქსელური ინფრასტრუქტურის დაცვა

კომპანია ISSP-იმ, უკრაინის ერთ-ერთ უმსხვილეს ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელ კომპანია «Slavutich»-ში, დაასრულა თავდასხმის პრევენციული სისტემის (IDS/IPS) დანერგვის პირველი ეტაპი

ISSP რექლიზაციას უწევს vSEC:CMS T-სერია S-ვერსია

ISSP რექლიზაციას უწევს vSEC:CMS T-სერია S-ვერსია

ISSP-ის, როგორც სისტემურ ინტეგრატორს წამყვანი ადგილი უკავია უკრაინაში, რომელიც კორპორატიულ IТ გარემოში უსაფრთხოების კომპლექსური გადაწყვეტილებების პროექტირებაზე, შემუშავებასა და რეალიზაციაზეა ორიენტირებული.

აგროკომბანკში ინფრასტრუქტურისა და მონაცემთა უსაფრთხოების კომპლექსური სისტემის დანერგვა

აგროკომბანკში ინფრასტრუქტურისა და მონაცემთა უსაფრთხოების კომპლექსური სისტემის დანერგვა

სამუშაო სადგურები ორგანიზაციის ბიზნეს პროცესების უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია

ArcSight Logger ბანკ «კრეშატიკში»

ArcSight Logger ბანკ «კრეშატიკში»

საბანკო დაწესებულებებისათვის ტრადიციული ვალდებულება შეესაბამებოდეს დარგის სტანდარტებს, როგორიცაა PCI DSS, ბანკის ინფორმაციული უსაფრთხოების სამსახურს გადაწყვეტილება მიაღებინა არჩევანი შეეჩერებინა SIEM კლასის გადაწყვეტილების დანერგვაზე, კერძოდ Log Management.

«Bank National Credit»-ში უსაფრთხოების სისტემების მოდერნიზაცია

«Bank National Credit»-ში უსაფრთხოების სისტემების მოდერნიზაცია

კომპანია ბაკოტეკი (McAfee -ის ოფიციალური დისტრიბუტორი უკრაინაში) და კომპანია ISSP (McAfee –ის Elite სტატუსის მქონე პარტნიორი) იუწყებიან «Bank National Credit»-ში უსაფრთხოების სისტემის მოდერნიზაციის პროექტის დასრულების შესახებ.

ვებ-უსაფთხოების სისტემის დანერგვა მაღალი წვდომის რეჟიმში

ვებ-უსაფთხოების სისტემის დანერგვა მაღალი წვდომის რეჟიმში

კომპანია Lukoil უკრაინა, რომელიც Lukoil-ის ნავთობკომპანიების უდიდეს ჯგუფში შედის, საჭიროებდა ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც მომხმარებელთა მუშაობისას, მონიტორინგისა და და ვებ-საფრთხეებისგან დაცვის პრევენციას უზრუნველყოფდა.

SIEM კლასის სისტემის დანერგვა პირველ უკრაინულ საერთაშორისო ბანკში

SIEM კლასის სისტემის დანერგვა პირველ უკრაინულ საერთაშორისო ბანკში

2011 წელს, პირველ უკრაინულ საერთაშორისო ბანკში, დაიწყო ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების მართვის სისტემის დანერგვის პროექტი.

City Commerce Bank-ის ინფრასტრუქტურაში McAfee -ის სისტემის დანერგვის კომპლექსური პროექტი

City Commerce Bank-ის ინფრასტრუქტურაში McAfee -ის სისტემის დანერგვის კომპლექსური პროექტი

ორგანიზაციაში, კორპორატიული კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების უსაფრთხოების გეგმური ანალიზის ჩატარებისას, City Commerce Bank -ის სპეციალისტები, მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ აუცილებელი იყო სისტემების მოდერნიზაცია. პირველ რიგში გადაწყდა, რომ მომხდარიყო ბოლო მომხმარებლების კომპლექსური დაცვა.

SIEM კლასის სისტემის დანერგვა თიბისი ბანკში

SIEM კლასის სისტემის დანერგვა თიბისი ბანკში

თიბისი ბანკმა დანერგა თავის სფეროში ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების მართვის საუკეთესო სისტემა.

Websense Triton Enterprise- პირველი კომპლექსური უსაფრთხოების პლათფორმის დანერგვა თიბისი ბანკის ინფრასტრუქტურაში

Websense Triton Enterprise- პირველი კომპლექსური უსაფრთხოების პლათფორმის დანერგვა თიბისი ბანკის ინფრასტრუქტურაში

თიბისი ბანკმა, როგორც წამყვანმა ბანკმა საქართველოს ბაზარზე, საჭიროდ ჩათვალა ინფორმაციული უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზება. ბანკმა მონაცემთა გაჟონვის საწინააღმდეგო სისტემა (Data Leakage Prevention Systems) და ვებ და ელექტრონული ფოსტის სერვისები ჩაანაცვლა უახლესი Web Security Proxy და Email Security Gateway პლადფორმით.

ელემენტები: 1-15

ელემენტები სულ: 15

Websense Triton Enterprise- პირველი კომპლექსური უსაფრთხოების პლათფორმის დანერგვა თიბისი ბანკის ინფრასტრუქტურაში

Websense Triton Enterprise- პირველი კომპლექსური უსაფრთხოების პლათფორმის დანერგვა თიბისი ბანკის ინფრასტრუქტურაში

თიბისი ბანკმა, როგორც წამყვანმა ბანკმა საქართველოს ბაზარზე, საჭიროდ ჩათვალა ინფორმაციული უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზება. ბანკმა მონაცემთა გაჟონვის საწინააღმდეგო სისტემა (Data Leakage Prevention Systems) და ვებ და ელექტრონული ფოსტის სერვისები ჩაანაცვლა უახლესი Web Security Proxy და Email Security Gateway პლადფორმით.

ArcSight Logger ბანკ «კრეშატიკში»

ArcSight Logger ბანკ «კრეშატიკში»

საბანკო დაწესებულებებისათვის ტრადიციული ვალდებულება შეესაბამებოდეს დარგის სტანდარტებს, როგორიცაა PCI DSS, ბანკის ინფორმაციული უსაფრთხოების სამსახურს გადაწყვეტილება მიაღებინა არჩევანი შეეჩერებინა SIEM კლასის გადაწყვეტილების დანერგვაზე, კერძოდ Log Management.

City Commerce Bank-ის ინფრასტრუქტურაში McAfee -ის სისტემის დანერგვის კომპლექსური პროექტი

City Commerce Bank-ის ინფრასტრუქტურაში McAfee -ის სისტემის დანერგვის კომპლექსური პროექტი

ორგანიზაციაში, კორპორატიული კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების უსაფრთხოების გეგმური ანალიზის ჩატარებისას, City Commerce Bank -ის სპეციალისტები, მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ აუცილებელი იყო სისტემების მოდერნიზაცია. პირველ რიგში გადაწყდა, რომ მომხდარიყო ბოლო მომხმარებლების კომპლექსური დაცვა.

HP / ArcSight SIEM ამარტივებს ტექნოლოგიურ კონტროლის საწარმოს IT სტრუქტურაში

HP / ArcSight SIEM ამარტივებს ტექნოლოგიურ კონტროლის საწარმოს IT სტრუქტურაში

IT ინფრასტრუქტურის მონიტორინგისა და კონტროლის თანამედროვე სისტემები ინერგება ნებისმიერი მასშტაბის და ტიპის ორგანიზაციაში. იგი ეხმარება IT პერსონალის მოახდინოს სწრაფი რეაგირება უსაფრთხოების პოლიტიკის დარღვევისა და ჰეტეროგენულ ინფრასტრუქტურაში ცვლილების შემთხვევაში.

HP ArcSight SIEM ამარტივებს ტექნოლოგიურ კონტროლს საწარმოს IT ინფრასტრუქტურაში

HP ArcSight SIEM ამარტივებს ტექნოლოგიურ კონტროლს საწარმოს IT ინფრასტრუქტურაში

HP ArcSight Express - ავტონომიური პროგრამულ-აპარატურული კომპლექსი, ორგანიზაციის ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების მართვის საშუალებას იძლევა. სისტემა, კორელაციის ძლიერი მექანიზმისა და პლადფორმის განუსაზღვრელი მაშტაბის საფუზველზე, ზუსტად განსაზღვრავს ოპერაციულ რისკს, ნებისმიერი სირთულის IT ინფრასტრუქტურაში.

ISSP რექლიზაციას უწევს vSEC:CMS T-სერია S-ვერსია

ISSP რექლიზაციას უწევს vSEC:CMS T-სერია S-ვერსია

ISSP-ის, როგორც სისტემურ ინტეგრატორს წამყვანი ადგილი უკავია უკრაინაში, რომელიც კორპორატიულ IТ გარემოში უსაფრთხოების კომპლექსური გადაწყვეტილებების პროექტირებაზე, შემუშავებასა და რეალიზაციაზეა ორიენტირებული.

SIEM კლასის სისტემის დანერგვა თიბისი ბანკში

SIEM კლასის სისტემის დანერგვა თიბისი ბანკში

თიბისი ბანკმა დანერგა თავის სფეროში ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების მართვის საუკეთესო სისტემა.

SIEM კლასის სისტემის დანერგვა პირველ უკრაინულ საერთაშორისო ბანკში

SIEM კლასის სისტემის დანერგვა პირველ უკრაინულ საერთაშორისო ბანკში

2011 წელს, პირველ უკრაინულ საერთაშორისო ბანკში, დაიწყო ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების მართვის სისტემის დანერგვის პროექტი.

«Bank National Credit»-ში უსაფრთხოების სისტემების მოდერნიზაცია

«Bank National Credit»-ში უსაფრთხოების სისტემების მოდერნიზაცია

კომპანია ბაკოტეკი (McAfee -ის ოფიციალური დისტრიბუტორი უკრაინაში) და კომპანია ISSP (McAfee –ის Elite სტატუსის მქონე პარტნიორი) იუწყებიან «Bank National Credit»-ში უსაფრთხოების სისტემის მოდერნიზაციის პროექტის დასრულების შესახებ.

აგროკომბანკში ინფრასტრუქტურისა და მონაცემთა უსაფრთხოების კომპლექსური სისტემის დანერგვა

აგროკომბანკში ინფრასტრუქტურისა და მონაცემთა უსაფრთხოების კომპლექსური სისტემის დანერგვა

სამუშაო სადგურები ორგანიზაციის ბიზნეს პროცესების უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია

ვებ-უსაფთხოების სისტემის დანერგვა მაღალი წვდომის რეჟიმში

ვებ-უსაფთხოების სისტემის დანერგვა მაღალი წვდომის რეჟიმში

კომპანია Lukoil უკრაინა, რომელიც Lukoil-ის ნავთობკომპანიების უდიდეს ჯგუფში შედის, საჭიროებდა ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც მომხმარებელთა მუშაობისას, მონიტორინგისა და და ვებ-საფრთხეებისგან დაცვის პრევენციას უზრუნველყოფდა.

კომპანია «სლავუტიჩ» -ში ქსელური ინფრასტრუქტურის დაცვა

კომპანია «სლავუტიჩ» -ში ქსელური ინფრასტრუქტურის დაცვა

კომპანია ISSP-იმ, უკრაინის ერთ-ერთ უმსხვილეს ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელ კომპანია «Slavutich»-ში, დაასრულა თავდასხმის პრევენციული სისტემის (IDS/IPS) დანერგვის პირველი ეტაპი

კორპორატიული ქსელის უსაფრთხოების ტექნოლოგიებისა და კონტენტის ფილტრაციის გადაწყვეტილების დანერგვა

კორპორატიული ქსელის უსაფრთხოების ტექნოლოგიებისა და კონტენტის ფილტრაციის გადაწყვეტილების დანერგვა

ლიბერთი ბანკში დაინერგა „Hewlett Packard Enterprise (HPE) Fortify“ გადაწყვეტილება

ლიბერთი ბანკში დაინერგა „Hewlett Packard Enterprise (HPE) Fortify“ გადაწყვეტილება

ლიბერთი ბანკში კომპლექსური SIEM და ინტერნეტ ბანკის Antifraud სისტემა დაინერგა

ლიბერთი ბანკში კომპლექსური SIEM და ინტერნეტ ბანკის Antifraud სისტემა დაინერგა

კომპანია ISSP-ის წარმატებულად განხორციელებული პროექტების ჩამონათვალს კიდევ ერთი მადლობის წერილი შეემატა. ლიბერთი ბანკში დასრულდა ArcSight და Antifraud სისტემის დანერგვა.

ელემენტები: 1-15

ელემენტები სულ: 15

რატომ ვენდობით კომპანია ISSP-ის

ISSP-იმ, კომპანია Acunetix-ის მაქსიმალური მხარდაჭერა უზრუნველყო და ერთერთი ყველაზე სანდო პარტნიორია ვისთანაც ჩვენ ვთანამშრომლობთ. მათ კარგად იციან ბაზარი, აქვთ უნარი დაამყარონ კავშირები ყოველ ახალ მომხმარებელთან, აქვთ მყარი და ორგანიზებული მიდგომა ვენდორთან და ბოლო მომხმარებლთან.

ქრისტინა ვუდვარდი
EMEA და აზია- წყნარი ოკეანის რეგიონალური გაყიდვების მენეჯერი– Acunetix Ltd.

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა